Tilbake til 'Grønne Ringer'
Bruksanvisning
1 Skjær ut reguleringsstavene og vannpinnen med saks eller kniv.
2 Skyv reguleringsstavene inn i ringen.
3 Snurr vanningstråden rundt pinnen.
4 Ved store potter, legg tråden over vannpinnen slik at to trådender henger i vannet.
5 Stikk selvvanningspinnen i bunnen av planten.
Daglig selvvanning:
Legg ringen i bunnen av potteskjuleren. Fyll på med vann 5 cm over bunnen. Sett planten på ringen med tråden hengende i vann. Den må ikke ligge i klem. Ferdig. Gjenta prosessen etter 8-12 dager eller etter plantens vannbehov.For planter med stort vannbehovsom Hortensia, Asalia, Flittige Lise osv. anbefales høyere potte-skjulere. Monter ringens 4 regulerbare skyvere i ringens skyverfeste. Trykk skyverens lukkede T-ende ned i festet og løft samtidig benet langsomt opp. Se skisse
6, A og B. Under ringens lange ben er det plass til vann for ca. 6-8 dagers selvvanning.

© 2018 Vidcom Marketing AS · Mosseveien 152 · 1172 Oslo · Tel: 22 28 59 65 · Fax: 22 28 64 20 · Epost: vidcom.marketing@gmail.com